Finns det några snälla barn?

Finns det några snälla barn?
Google Plus
Pinterest
Tomten ställer allt högre krav på dagens ungdom!?!?!